PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 49: Câu Đảo ngữ (Tiết 2) + Từ vựng International Organizations

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập phát âm
  • Luyện và mở rộng kĩ năng reading
  • Bài tập từ vựng
  • Học kiến thức ngữ pháp
  • Bài tập ứng dụng
X