PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 55: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Đồng nghĩa trái nghĩa

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm bài dạng bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa
  • Luyện tập
X