PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm bài dạng bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 55: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Đồng nghĩa trái nghĩa

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.260

Chưa có thông báo nào