PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 62: Tổng kết cuối khoá và hướng dẫn tự ôn luyện tổng hợp

Độ dài: 12 phút

Tóm tắt nội dung
X