PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 6: Luyện Tập Nâng Cao 01.

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Luyện tập các vấn đề đại cương về dao động điều hòa.
Lưu ý:
- Xem kĩ nội dung bài giảng và làm bài tập tự luyện đầy đủ

Trao đổi bài (25)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu 5 :
  • Câu 10 :
  • Câu 15
  • Câu 20
  • Câu 25
  • Câu 30 :
X