PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2:
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5
  • VD 6
 • Dạng 3: Phương trình, quan hệ pha dao động
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 9: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P2.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 63.254


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
Chú ý:
Trong video Dạng 2 - ví dụ 1, ý C, các em sửa lại đơn vị của gia tốc là 113 cm/s2
Trong ví dụ 3 (Dạng 3), phút 04:55, các em sửa lại như sau: \[v = - \frac{{{v_{{\rm{max}}}}\sqrt 3 }}{2}\]
Ví dụ 4, các em sửa lại đề bài: amax = 16π2
Ví dụ 6, phút 4: 15 các em sửa lại đơn vị của động lượng p là (kg.m/s)
Trong video lí thuyết, phút 1:58 thầy nói nhầm, các em sửa lại như sau: v và F lệch pha nhau 1 góc π/2

Chưa có thông báo nào