PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức lớp 10
  • Các đặc trưng con lắc dao động điều hòa
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
  • Dao động con lắc đơn trong điện trường đều
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 16: Con Lắc Đơn và Các Đại Lượng Cơ Bản.

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 59.938


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát chuyển động con lắc đơn
- Các đại lượng cơ bản: li độ góc, vận tốc, gia tốc
- Viết phương trình dao động của con lắc đơn

Chưa có thông báo nào