PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức lớp 10
  • Các đặc trưng con lắc dao động điều hòa
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
  • Dao động con lắc đơn trong điện trường đều
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 16: Con Lắc Đơn và Các Đại Lượng Cơ Bản.

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 62.926


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát chuyển động con lắc đơn
- Các đại lượng cơ bản: li độ góc, vận tốc, gia tốc
- Viết phương trình dao động của con lắc đơn

Chưa có thông báo nào