PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết P1
  • Lí thuyết P2
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

[THAM KHẢO] Bài 18: Sự Nhanh Chậm Con Lắc Đồng Hồ.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 17.647


Nội dung bài giảng:
- Sự thay đổi chu kỳ con lắc đơn khi thay đổi nhiệt độ, độ cao
- Tính khoảng thời gian chạy nhanh - chậm của đồng hồ

Chưa có thông báo nào