PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết P1
  • Lí thuyết P2
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

[THAM KHẢO] Bài 18: Sự Nhanh Chậm Con Lắc Đồng Hồ.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 17.014


Nội dung bài giảng:
- Sự thay đổi chu kỳ con lắc đơn khi thay đổi nhiệt độ, độ cao
- Tính khoảng thời gian chạy nhanh - chậm của đồng hồ

Chưa có thông báo nào