PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 5
  • Ví dụ 6 - 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P1.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 45.170

Nội dung bài học:

- Lí thuyết cơ bản về tổng hợp dao động
- Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa cơ bản

Chưa có thông báo nào