PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P2.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 38.348

Nội dung bài học:

- Dạng 2: Tổng hợp dao động nâng cao.

Chưa có thông báo nào