PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 23: Chữa Đề Ôn Tập.

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

- Đề luyện tập cuối chuyên đề dao động cơ

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • - Câu 5 :
  • - Câu 10 :
  • - Câu 15 :
  • - Câu 20 :
  • - Câu 25 :
  • - Câu 30 :
X