PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Câu 5 :
  • - Câu 10 :
  • - Câu 15 :
  • - Câu 20 :
  • - Câu 25 :
  • - Câu 30 :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 25: Chữa Đề Ôn Tập

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 24.215

- Đề luyện tập cuối chuyên đề dao động cơ

Chưa có thông báo nào