PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5-7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 3. Sóng Dừng - P2

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 65.059


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu hiện tượng sóng dừng
- Viết phương trình sóng dừng
- Khảo sát tính chất các điểm dao động trong sóng dừng
Chú ý: BTTL đã được cập nhật mới, update 100% lời giải của thầy Đỗ Ngọc Hà.

Chưa có thông báo nào