PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5-7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 3. Sóng Dừng - P2

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 62.289


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu hiện tượng sóng dừng
- Viết phương trình sóng dừng
- Khảo sát tính chất các điểm dao động trong sóng dừng
Chú ý: BTTL đã được cập nhật mới, update 100% lời giải của thầy Đỗ Ngọc Hà.

Chưa có thông báo nào