PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  • Ví dụ 7, 8, 9.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 7. Công suất, hệ số công suất (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 56.971

Nội dung bài học:

- Li thuyết trọng tâm về công suất và hệ số công suất
- Các dạng bài cơ bản về công suất
Lưu ý:
- Ví dụ 6, thầy viết nhầm ZRL = ZRC, công thức đúng là ZRL = 1/2ZRC

Chưa có thông báo nào