PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  • Ví dụ 7, 8, 9.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 7. Công suất, hệ số công suất (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 54.273

Nội dung bài học:

- Li thuyết trọng tâm về công suất và hệ số công suất
- Các dạng bài cơ bản về công suất
Lưu ý:
- Ví dụ 6, thầy viết nhầm ZRL = ZRC, công thức đúng là ZRL = 1/2ZRC

Chưa có thông báo nào