PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 16. Máy biến áp

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 35.215

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về máy biến áp
- Các dạng bài tập về máy biến áp

Chưa có thông báo nào