PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 16. Máy biến áp

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về máy biến áp
- Các dạng bài tập về máy biến áp

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
X