PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 1. Thang sóng điện từ và các loại tia.

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về thang sóng điện từ
- Lí thuyết về các loại tia
- Các ví dụ minh họa

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sóng điện từ - sóng âm
  • Thang sóng điện từ
  • Ví dụ 1, 2, 3
X