PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Sóng điện từ - sóng âm
  • Thang sóng điện từ
  • Ví dụ 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 1. Thang sóng điện từ và các loại tia.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 65.317

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về thang sóng điện từ
- Lí thuyết về các loại tia
- Các ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào