PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • I. Lí thuyết
  • Dạng 1: Cân bằng phản ứng hạt nhân
  • Dạng 2: Năng lượng phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 2: Phản ứng hạt nhân – P1

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 44.750

Lưu ý
Các phần nội dung kiến thức KHÔNG HỌC trong chuyên đề HẠT NHÂN (VL12):
+Phản ứng phân hạch.
+Phản ứng nhiệt hạch.
+Các hạt sơ cấp.
+Cấu tạo vũ trụ.

Chưa có thông báo nào