PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
 • Dạng 4
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
 • Dạng 5
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3: Phản ứng hạt nhân – P2 (THAM KHẢO)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 35.627

Lưu ý

Các phần nội dung kiến thức KHÔNG HỌC trong chuyên đề HẠT NHÂN (VL12):
+Phản ứng phân hạch.
+Phản ứng nhiệt hạch.
+Các hạt sơ cấp.
+Cấu tạo vũ trụ.

Chưa có thông báo nào