PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
 • Dạng 4
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
 • Dạng 5
Bài 3: Phản ứng hạt nhân – P2 sẽ được mở vào ngày 10/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3: Phản ứng hạt nhân – P2

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 51.066

Chưa có thông báo nào