PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3: Phản ứng hạt nhân – P2

Độ dài: 72 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
 • Dạng 4
  • Phương pháp
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
 • Dạng 5
X