PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2: BT liên quan tới hiện tượng phản xạ toàn phần
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 3: Sự tạo ảnh bởi khúc xạ ánh sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 2. Khúc xạ và phản xạ toàn phần (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 13.726

Chưa có thông báo nào