PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 4. Thấu kính mỏng (P2)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 17.170

Lưu ý:

- Ví dụ 8, thầy viết nhầm, biểu thức đúng là k2/k1 = 2,25

Chưa có thông báo nào