PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Mắt cận thị
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Mắt viễn thị
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • Mắt lão
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 13.156

Chưa có thông báo nào