PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 6. Kính lúp

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 5.442

Chưa có thông báo nào