PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Lực từ tác dụng lên hạt mang điện
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC

Bài 2. Lực từ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 11.536

Chưa có thông báo nào