PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1: Các vấn đề về lực Culông - Vấn đề 1: Sự tương tác hệ 2 điện tích
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
 • Vấn đề 2: Hệ có 3 điện tích trở lên tương tác
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 3. Lực điện P1

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 12.184

Lưu ý:

- Ví dụ 5, thầy viết thiếu số 2 ở dưới mẫu trong biểu thức **

Chưa có thông báo nào