PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1: Các vấn đề về lực Culông - Vấn đề 1: Sự tương tác hệ 2 điện tích
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
 • Vấn đề 2: Hệ có 3 điện tích trở lên tương tác
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 3. Lực điện P1

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 11.769

Lưu ý:

- Ví dụ 5, thầy viết thiếu số 2 ở dưới mẫu trong biểu thức **

Chưa có thông báo nào