PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4 Mạch điện chứa nhiều nguồn
    • Các nguồn mắc theo bộ
    • Ví dụ
    • Các nguồn mắc bất kì
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch P3

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 6.748

Lưu ý:
- Ở phần ví dụ, thầy tính nhầm giá trị n

Chưa có thông báo nào