PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4 Mạch điện chứa nhiều nguồn
    • Các nguồn mắc theo bộ
    • Ví dụ
    • Các nguồn mắc bất kì
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch P3

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 6.966

Lưu ý:
- Ở phần ví dụ, thầy tính nhầm giá trị n

Chưa có thông báo nào