PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 10. Dòng điện trong các môi trường P1

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Dòng điện trong kim loại
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
X