PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 11. Dòng điện trong các môi trường P2

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 5.838

Lưu ý:

- Ví dụ 2, chỗ A=64 không phải nhân thêm 10^-3

Chưa có thông báo nào