PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 11. Dòng điện trong các môi trường P2

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 2, chỗ A=64 không phải nhân thêm 10^-3

X