PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Gioi thiệu nguyên âm đơn
  • Gioi thiệu nguyên âm đôi
  • Cách phát âm các nguyên âm đơn
  • Cách phát âm các nguyên âm đôi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM

Bài 01: Chinh phục phát âm - nguyên âm

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 126.854

Chưa có thông báo nào