PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Warm - up
  • Trọng âm với từ 2 âm tiết
  • Trọng âm với từ 3 âm tiết
  • Trọng âm với từ 4,5,6,...âm tiết + Lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM

Bài 03: Đánh bay trọng âm - TONES

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 47.775

Chưa có thông báo nào