PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Hiện tại đơn
  • Qúa khứ đơn
  • Tương lai đơn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 07: Các thì đơn trong Tiếng anh

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 69.196

Lưu ý: Clip 3 phút thứ 5:20 cô viết nhầm từ "graduated" các em nhé

Chưa có thông báo nào