PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Hiện tại đơn
  • Qúa khứ đơn
  • Tương lai đơn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 07: Các thì đơn trong Tiếng anh

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 75.405

Lưu ý: Clip 3 phút thứ 5:20 cô viết nhầm từ "graduated" các em nhé

Chưa có thông báo nào