PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại hoàn thành
  • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
  • Qúa khứ hoàn thành
  • QKHTTD - TLHT - TLHTTD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 09: Các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 37.700

LƯU Ý: PHÚT 23:36, GV NÓI THÀNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN, ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Chưa có thông báo nào