PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Những chủ ngữ luôn chia số nhiều
  • Những chủ ngữ luôn chia số ít
  • Các cấu trúc khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 14: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 44.330

Chưa có thông báo nào