PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của A/AN
  • Cách sử dụng của THE
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 25: Mạo từ

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 23.970

Chưa có thông báo nào