PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Câu cầu mong và đảo ngữ câu điều kiện
  • Biến thể câu điều kiện (1)
  • Biến thể câu điều kiện (2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 28: Câu điều kiện (p.2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 19.076

Chưa có thông báo nào