PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Câu cầu mong và đảo ngữ câu điều kiện
  • Biến thể câu điều kiện (1)
  • Biến thể câu điều kiện (2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 28: Câu điều kiện (p.2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 20.542

Chưa có thông báo nào