PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về câu bị động
  • Bị động với các thì đơn, tiếp diễn và hoàn thành
  • Bị động với các thì tương lai và modal verbs
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 31: Câu bị động (p.1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 17.739

Lưu ý: Bài tập tự luyện nằm ở phần 2 của bài câu bị động

Chưa có thông báo nào