PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về câu bị động
  • Bị động với các thì đơn, tiếp diễn và hoàn thành
  • Bị động với các thì tương lai và modal verbs
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 31: Câu bị động (p.1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 19.129

Lưu ý: Bài tập tự luyện nằm ở phần 2 của bài câu bị động

Chưa có thông báo nào