PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Common Hobbies and Interests
  • Common Hobbies and Interests (Tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 47: Vocabulary - Hobbies and Interests

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 6.000

Chưa có thông báo nào