PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số ví dụ trong đề tham khảo 2017
  • Một số ví dụ trong đề minh họa 2017
  • Giới từ và trạng từ thông dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 48: Phrasal verbs (1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 24.351

Chưa có thông báo nào