PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Học từ mới qua bài điền từ (1)
  • Tóm tắt 1
  • Học từ mới qua bài điền từ (2)
  • Tóm tắt 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 52: Vocabulary - Social activities ( bổ sung)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.054

Chưa có thông báo nào