PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Học từ mới thông qua bài điền từ (1)
  • Học từ mới thông qua bài điền từ (2)
  • Phrases and structures related to English
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 56: Vocabulary - Language and culture

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.144

Chưa có thông báo nào