PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Học từ mới thông qua bài điền từ (1)
  • Học từ mới thông qua bài điền từ (2)
  • Phrases and structures related to English
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 56: Vocabulary - Language and culture

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.714

Chưa có thông báo nào