PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Hỏi trực tiếp
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 44.272

Lưu ý:

- Thầy viết nhầm số thứ tự VD nên các em theo mục lục BG nhé
- Trong VD3, thầy viết thiếu điều kiện VD3. Các em thêm điều kiện $$ 0\le t\le \frac{9}{2} $$ và giải lại đoạn sau nhé

Chưa có thông báo nào