PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Trường hợp 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (Phần 1)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 99.665

Lưu ý: Trong VD6, Thầy ghi nhầm dữ kiện M là chận đường cao. Các em sửa thành M là trung điểm của cạnh BC nhé

Chưa có thông báo nào