PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Trường hợp 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Trường hợp 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (Phần 1)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 94.619

Lưu ý: Trong VD6, Thầy ghi nhầm dữ kiện M là chận đường cao. Các em sửa thành M là trung điểm của cạnh BC nhé

Chưa có thông báo nào