PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Góc giữa đường và mặt
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC (Phần 1)

Độ dài: 93 phút - Số lượt học 50.422

Chưa có thông báo nào