PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Góc giữa đường và mặt
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC (Phần 1)

Độ dài: 93 phút - Số lượt học 56.616

Chưa có thông báo nào