PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Hình nón
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Hình cầu
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Hình trụ
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 6: Cách giải nhanh các bài toán ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÌNH – KHỐI TRÒN XOAY

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 46.656

Chưa có thông báo nào