PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định ngh - tính chất
  • Tích phân hàm hữu tỷ 1
  • Tích phân hàm hữu tỷ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (Phần 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 104.816

Chú ý: Trong clip 03, thầy bị tính nhầm kết quả $$ {{I}_{2}} $$ . Các em sửa thành \[{{I}_{2}}=\int\limits_{0}^{2}{\frac{2x-3}{{{x}^{2}}-2x+4}dx}=-\frac{\pi }{3\sqrt{3}}\]

Chưa có thông báo nào