PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định ngh - tính chất
  • Tích phân hàm hữu tỷ 1
  • Tích phân hàm hữu tỷ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (Phần 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 100.161

Chú ý: Trong clip 03, thầy bị tính nhầm kết quả $$ {{I}_{2}} $$ . Các em sửa thành \[{{I}_{2}}=\int\limits_{0}^{2}{\frac{2x-3}{{{x}^{2}}-2x+4}dx}=-\frac{\pi }{3\sqrt{3}}\]

Chưa có thông báo nào