PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 37.949

Chưa có thông báo nào