PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 5: Giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT CHỨA THAM SỐ

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 66.918

Chưa có thông báo nào