PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Góc
  • Khoảng cách
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5
  • Diện tích
  • Thể tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ (Phần 2)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 56.185

Chưa có thông báo nào