PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 8: Các bài toán VẬN DỤNG CAO (tổng hợp, hay, khó …)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.265

Chú ý: Bài giảng không có Bài tập tự luyện

Chưa có thông báo nào