PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
  • Chú ý quan trọng
  • Giải nhanh tiệm cận ngang dạng 1
  • Giải nhanh tiệm cận ngang dạng 2
  • Giải nhanh tiệm cận đứng
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 6. Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 114.249

Bài giảng giúp các em hiểu và làm các dạng bài tập về TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Chưa có thông báo nào