PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
  • Chú ý quan trọng
  • Giải nhanh tiệm cận ngang dạng 1
  • Giải nhanh tiệm cận ngang dạng 2
  • Giải nhanh tiệm cận đứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 6. Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 108.492

Bài giảng giúp các em hiểu và làm các dạng bài tập về TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Chưa có thông báo nào