PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Kỹ thuật 1. Chọn hệ số nhờ yếu tố bất biến
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Kỹ thuật 2. Giải ngược
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 14. CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 37.293

Bài giảng cũng cấp CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ

Chưa có thông báo nào