PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Kỹ thuật 1. Chọn hệ số nhờ yếu tố bất biến
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Kỹ thuật 2. Giải ngược
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 14. CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 39.387

Bài giảng cũng cấp CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ

Chưa có thông báo nào