PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hàm đồng biến - nghịch biến + VD
  • Lí thuyết + Ví dụ
  • Ví dụ 2 a, b
  • Ví dụ 2 c, d
  • Hàm bậc 2 trên bậc nhất
  • Hàm trùng phương
  • Hàm số bất kỳ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số” (Phần 2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 27.938

Bài giảng dạy các em làm các bài toán khó về tính đơn điệu của hàm số.

Lưu ý: Trong VD2 ý c, TH2, Thầy bị nhầm dấu  . Các em sửa thành dấu $$<$$ nhé.

Chưa có thông báo nào