PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hàm đồng biến - nghịch biến + VD
  • Lí thuyết + Ví dụ
  • Ví dụ 2 a, b
  • Ví dụ 2 c, d
  • Hàm bậc 2 trên bậc nhất
  • Hàm trùng phương
  • Hàm số bất kỳ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số” (Phần 2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 27.342

Bài giảng dạy các em làm các bài toán khó về tính đơn điệu của hàm số.

Lưu ý: Trong VD2 ý c, TH2, Thầy bị nhầm dấu  . Các em sửa thành dấu $$<$$ nhé.

Chưa có thông báo nào