PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hàm đồng biến - nghịch biến + VD
  • Lí thuyết + Ví dụ
  • Ví dụ 2 a, b
  • Ví dụ 2 c, d
  • Hàm bậc 2 trên bậc nhất
  • Hàm trùng phương
  • Hàm số bất kỳ
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số” (Phần 2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 17.211

Bài giảng dạy các em làm các bài toán khó về tính đơn điệu của hàm số.

Chưa có thông báo nào