PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Dấu hiêu 1
  • Ví dụ 2
  • Dấu hiêu 2
  • Dấu hiêu 3
  • Dấu hiêu 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 1)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 14.575

Bài giảng ôn tập lại các kiến thức về cực trị hàm số và ôn tập lại các dạng bài lý thuyết của chủ đề này

Chưa có thông báo nào