PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Dấu hiêu 1
  • Ví dụ 2
  • Dấu hiêu 2
  • Dấu hiêu 3
  • Dấu hiêu 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 1)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 20.776

Bài giảng ôn tập lại các kiến thức về cực trị hàm số và ôn tập lại các dạng bài lý thuyết của chủ đề này

Chưa có thông báo nào